Zapraszamy na Ogólnopolski Turniej Mini Tenisa

Nasz klub zdecydował się reaktywować Ogólnopolski Turniej Mini Tenisa, którego pierwsza edycja miała miejsce dziesięć lat temu, a jego głównym inicjatorem był Tomasz Matuszewski (szef wyszkolenia w Sekcji Tenisa KKS Kalisz). Impreza doczekała się sześciu edycji, a do Piotrowa przyjeżdżali czołowi młodzi tenisiści z całej Polski. W gronie triumfatorów turnieju znajduje się m.in. Kamil Majchrzak – aktualnie najwyżej notowany tenisista w naszym kraju! Z powodzeniem w OTMT radzili sobie również Michał oraz Piotr Matuszewscy.

Liczymy, że w tegorocznej edycji turnieju ponownie zagrają tenisiści, którzy w przyszłości będą notowali sukcesy międzynarodowe. Oczywiście mamy nadzieję, że takowymi będą reprezentanci (i reprezentantki) naszego klubu. Tradycyjnie nie zabraknie jednak również ekip przyjezdnych.

Turniej rozegrany zostanie w trzech kategoriach (do lat ośmiu, dziewięciu i dziesięciu), na korcie o wymiarach 10,97 m X 6 m, a młodzi tenisiści rywalizować będą piłkami gąbczastymi. Nowością w tym roku będzie dodatkowa kategoria dla najmłodszych (do lat sześciu), którzy powalczą w zawodach „rzucanki”.

Na najlepszych uczestników turnieju czekają puchary i nagrody, ufundowane przez Sekcję Tenisa KKS Kalisz. Zgłoszenia do imprezy przyjmuje Michał Jaśniewicz (pod numerem telefonu 502 593 490 lub mailowo: michal.jasniewicz@kkskalisz.pl). Więcej informacji znajduje się w regulaminie poniżej.

***

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU MINI TENISA NA GĄBKĘ 2016

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
Turniej zostanie rozegrany w dniu 19 listopada 2016 r. na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Piotrowie; Piotrów 65, 62-814 Blizanów. (droga w kierunku Wrześni, 5 km od Kalisza).

ORGANIZATORZY
Organizatorem Turnieju jest Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz oraz Zespół Szkół w Piotrowie.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych:
• Kategoria „0” (rocznik 2010 i młodsi) TENISOWE PRZEDSZKOLE
• kategoria I (rocznik 2008 i młodsi)
• kategoria II (rocznik 2007 i młodsi)
• kategoria III (rocznik 2006 i młodsi)

2. Ustala się wpisowe w wysokości 20 zł dla członków Kaliskiego Klubu Sportowego oraz 30 zł dla pozostałych uczestników.

WSTĘPNY HARMONOGRAM TURNIEJU*
Od godz. 9: Kategoria I
Nie przed godziną 10: Kategoria II i III
Nie przed godziną 12: Kategoria „0”
* Może ulec zmianie, ostateczny harmonogram zostanie podany w piątek (18.11) do godziny 21.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej rozegrany zostanie systemem grupowym, z podziałem w poszczególnych kategoriach na chłopców i dziewczęta (w przypadku małej liczby zgłoszeń do danej kategorii, chłopcy i dziewczęta zagrają razem).

• Kategoria „0”

gra w „rzucankę” na polu o wymiarach 10,97 m x 6 m.

• kategoria I, II i III

mecze będą rozgrywane na boisku o rozmiarach 10,97 m x 6 m, piłką „gąbką”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenia można składać pod numerem telefonu 502 593 490, na adres mailowy michal.jasniewicz@kkskalisz.pl lub bezpośrednio przed turniejem.
2. Zgłoszenia w dniu turnieju: kat. I do godz. 9, kat. II i III do godz. 10, kat. „0” do 12.
3. W przypadku małej liczby zgłoszeń do danej kategorii, organizator zastrzega sobie możliwość połączenia dwóch kategorii w jedną.
4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są podpisać zaświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do udziału w Turnieju.
5. Z chwilą rozpoczęcia turnieju wszelkie protesty dotyczące regulaminu i zasad rozgrywek nie będą rozpatrywane.
6. O wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie, jak i jego interpretacji oraz zmianach, decyduje organizator.