Miasto wesprze klub. Konkurs ofert rozstrzygnięty.

735.000,00 zł. dotacji z budżetu Miasta Kalisza otrzyma w tym roku nasz klub na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu. Poza środkami przeznaczonymi na rozgrywki trzecioligowego zespołu seniorów, lwią część dofinansowania pochłonie szkolenie młodzieży.

Przyznana dotacja to wynik ogłoszonego przez Miasto konkursu na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rozwoju sportu. Oferta Kaliskiego Klubu Sportowego została rozpatrzona i oceniona przez komisję konkursową i jako jedna z 74, złożonych przez różnego rodzaju działające w mieście kluby i stowarzyszenia, uzyskała stosowną rekomendację do przyznania dotacji zaakceptowaną przez Prezydenta Miasta.

Kwota dofinansowania jakie w tym roku otrzyma KKS z miejskiego budżetu to 735.000,00 zł. Środki te mają swoje ścisłe przeznaczenie. Kwota 320.000,00 zł wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów związanych z rozgrywkami naszego trzecioligowego zespołu piłkarzy. Ale KKS to nie tylko seniorzy i nie tylko piłka nożna. To blisko 700 młodych, utalentowanych zawodników trenujących na co dzień w kilku sekcjach i to właśnie na ich dalszy rozwój i szkolenie przeznaczona zostanie kwota 268.900,00 zł.

***

Podział przyznanej dotacji wygląda następująco:
– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym – 21.000,00 zł
– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu – 131.800,00 zł
– szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej – 27.500,00 zł
– szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej – 67.600,00 zł
– szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim – 21.000,00 zł.

Miasto wesprze też klub w organizacji kilku znaczących imprez i zawodów sportowych, a będą nimi:
– VII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka – 8.000,00 zł
– Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym – 4.000,00 zł
– Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w Pływaniu – 5.000,00 zł
– XIII Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza – 8.000,00 zł.
– Cykl turniejów piłkarskich KKS Winter Cup – 6.000,00 zł

Odrębna część przyznanych środków, a dokładnie 115.000,00 zł, przeznaczona zostanie na utrzymanie bazy sportowej i terenów zielonych klubu.